Skip to content

Jag arbetar med alla slags mänskliga situationer

Våga välj förändring!

Jag ger stöd och hjälp i processen
 

Anonymitet

Du som söker får givetvis vara anonym och jag som arbetar här har sekretess
 
Relationsproblem

Relationsproblem

Familjemedlemmar, vänner eller arbetskamrater

Sorg och sorgearbete

Sorg och sorgearbete

Förluster genom dödsfall, skilsmässa, pensionering eller flytt

Stärkande

Stärkande

Självförtroende och självkänsla

Fatigue

Fatigue

Trötthet, håglöshet, utmattning eller liknande tillstånd