Skip to content

SIA MED TAROT & SPELKORT

Ett sätt att vägleda där jag använder mig av diverse spåkort för att närmare titta på ditt förflutna, nutid, framtid och förmedla mina observationer och rekommendationer.

Astrologi som är baserad på traditionella spelkort

Astrologin som är baserat på Traditionella Spelkort. Astrologin bygger på tron att man kan utläsa öden och förutse vad som ska hända inom den närmaste framtiden genom att studera stjärnornas och planeternas rörelser, en också så kallad horoskop.

För att göra en så noggrann som möjligt beskrivning av din karaktär och kartlägga ditt närmaste levnads år, samt ge dig tidpunkter för händelser i din livsväg behöver jag enbart ditt födelsedatum. 

Informationen kommer at ge dig kunskap om arbete, kärlek, hälsa samt ekonomi. Denna information belyser Dina möjligheter och Din Framtid, samt hjälper Dig att planera för de kommande valen och levnadsåren.

Medium

Privatsittningar & Storseanser

En sätt att kommunicera och förmedla med de som inte längre är med oss. Jag håller seanser för såväl grupper som för privatpersoner. Jag börjar Sittningen/ Seanser med att beskriva den länkade personen till både utseende, ålder och längd. Jag berättar detaljer om personen och hur ni är relaterade till varann. Du kan få ett namn, datum, månad och andra konkreta saker så att du kan förstå vem personen är. När du förstår vem som kommit och vill få kontakt med dig kommer jag att förmedla budskapet. Detta är en viktigt moment för mig som seriöst medium och så att du förstår att det finns en andevärld och att det inte är något påhitt. Budskapet handlar om det som är Här och Nu. Du ska också kunna förstå när du sitter hos mig varför just detta budskap och denna person har valt att kontakta dig. Man kan även ställa egna frågor till dem på andra sidan, men tänk gärna igenom innan vilka frågor du verkligen vill ha svar på.

Andlig-afton

Jag kommer att på det bästa möjliga sätt förmedla och åstadkomma förbindelse mellan sökande och ibland sörjande människor och deras anhöriga och vänner. Vilka har lämnat det jordiska och lever i en annan tillvaro. En blandning med lite av varje ur mitt mediala smörgåsbord. Ni får då vara 6 till 8 personer. Den varar i cirka 3 timmar.

Priser

title-white-divider
900 kr

Inclusive moms

SIA MED TAROT & SPELKORT

Den omfattar 1 session på 60 minuter via telefon, Skype eller personligt möte.
900 kr

Inclusive moms

Professionell Rådgivning i Astrologi med Destiny Card

Astrologi med Traditionella Spelkort tar en timme. Personligt eller via telefon, Skype även mail ca 2 sidor A4.
900 kr

Inclusive moms

Medium

Privatsittningar omfattar 1 möten på 1 timmar. För storseanser var god och kontakta mig.
2000 kr

Inclusive moms

Andlig-afton

Vid grupp av 6 till 8 deltagare är kostnaden 300 kr per person och den omfattar 1 möte på ca. 3 timmar.